Algemeen

Paling terug in rivier: kroon
op herinrichting Reggedal

ENTER – Met het te water laten van vijftienhonderd pootaaltjes is maandagmiddag 25 maart weer een stap gezet in het verduurzamen van de rivier de Regge. De oude Ger Roetgering mocht deze handeling verrichten, samen met twee jonge vissers van de plaatselijke hengelsportvereniging 't Zumpke.

“Deze vissoort kwam vroeger veel voor in de Regge”, duidt Maurice Roetgering, ondernemer en natuurliefhebber in hart en nieren. Hij is samen met Chiel Bolscher de aanjager van de herinrichting van het gehele Reggedal rondom Enter. De rivier gaat weer meanderend door het buitengebied en er is volop ruimte voor het buiten de oevers treden bij hoog water. “Dankzij Ome Ger (Ger Roetgering -red.) is het hele idee voor het uitzetten van de paling in gang gezet.” Ger kan zich nog goed herinneren dat de Regge een schone rivier was. “Maar na de Tweede Wereldoorlog zij er stuwen geplaatst en is de rivier ook gekanaliseerd. Bovendien zorgde de industrie rondom Goor en andere plaatsen voor vervuiling. De Regge had dan regelmatig alle kleuren van de regenboog en stonk enorm.” Flora en fauna hebben geleden onder die aanpassingen en vervuiling, met als gevolg dat ook de paling verdween.

Inmiddels is het Reggedal nagenoeg geheel opnieuw ingericht, tot tevredenheid van iedereen. “De huidige waterkwaliteit is goed, het kan nog beter, maar we zijn zo ver op weg dat de pootaaltjes er weer kunnen leven”, aldus Maurice. Behalve de vijftienhonderd vissen die ter hoogte van de Waarf te water zijn gelaten, zijn er op nog eens drie andere locaties evenveel vissen in de Regge gelaten, in totaal zesduizend. Dat moet voldoende zijn om de populatie de komende jaren op peil te houden. Doordat de stuwen nagenoeg allemaal zijn verdwenen en er vistrappen voor in de plaats zijn gekomen, kunnen de aaltjes nu vanaf Diepenheim tot aan de Vecht door de Regge zwemmen. Eenmaal in het open water zwemmen ze vervolgens naar de Sargassozee in de Atlantische Oceaan om te paaien en weer terug te keren naar de Regge.