Algemeen

Open huis aula Memoriam op de 'Dag van de Begraafplaats'

WIERDEN – Afscheid moeten nemen van een dierbare is er altijd geweest en zal er ook altijd blijven.

En net zoals bij alles, is ook dit onderhevig aan veranderingen die passen bij de tijd. Op zaterdag 25 mei is het de 'Dag van de Begraafplaats' en ook in Wierden wordt er dit jaar aandacht aan geschonken. Aula Memoriam aan de Stationsstraat te Wierden houdt van 10.30 uur tot 16.00 uur open huis. Bovendien worden door de Historische Kring Wederden wandelingen verzorgd over de gemeentelijke begraafplaats aan de Appelhofstraat. Vertrek vanaf de aula om 11.00 uur, 13.00 uur en 15.00 uur. En op het RK Kerkhof naast de Sint Jan de Doper zijn mensen aanwezig die iets kunnen vertellen over de graven. Na een opknapbeurt in 2018 bestaat hier weer de mogelijkheid om er begraven te worden. Onlangs is ook de aula grondig opgeknapt en ziet er door het gebruik van lichte kleuren vriendelijker uit. Ook is er ander meubilair aangeschaft. In de aula zijn tijdens de open dag mensen aanwezig die kunnen informeren over afscheid nemen en rouwverwerking.

 

Vereniging Uitvaartverzorging Wierden

Aula Memoriam is eigendom van de leden van de Vereniging Uitvaartverzorging Wierden en omstreken, die negentig jaar geleden werd opgericht. Deze oprichting was het gevolg van verandering in denken over het afscheid nemen van een dierbare. Het was altijd heel vanzelfsprekend, dat noabers of buren zorg droegen voor een goed verloop van de begrafenis. De overledene werd verzorgd, het sterven aangezegd en op de dag van de begrafenis werden de koffietafel en het vervoer van de overledene met respect geregeld en verzorgd.

Maar tijden veranderen. Het gebruikelijke vervoer met paard en wagen was niet altijd meer vanzelfsprekend, of werd niet meer stijlvol gevonden. Er kwam behoefte aan een andere vorm van zorg voor de overledene en het rouwvervoer en zo is de oprichting van de Vereniging tot stand gekomen. Tegen betaling van contributie kon men lid worden van de vereniging. Er werd een rouwkoets aangeschaft en er werd een aanspreker in dienst genomen. Omdat de tijd tussen sterven en begraven langer werd, werd het moeilijker een overledene thuis op te baren. Vaak was er ook minder ruimte in de huizen. Thuiskoeling was niet vanzelfsprekend aanwezig.

De afstand tussen de levende en de dode werd groter. De dood werd het liefst weggestopt. Er kwam behoefte aan een aula, maar hoe kwam de vereniging aan het benodigde kapitaal? Wierdenaren konden een 'renteloze lening' kopen, die later bij overlijden weer ingeleverd kon worden als korting op de kosten van de uitvaart. De benodigde grond werd met een door de gemeente versterkte subsidie gekocht. En zo kon de aula gebouwd worden; voor die tijd een prachtig gebouw, bestaande uit een grote koelruimte, een kamer voor de laatste verzorging, een opbaar kamer en een grote ruimte voor de condoleance. Een ruimte is ook geschikt voor een afscheidsdienst en een koffietafel.