Algemeen

Onderzoek Elsevier: Wierden wederom beste gemeente in provincie Overijssel

WIERDEN – Ook dit jaar voert de gemeente Wierden de hitlijst van Elsevier aan als beste gemeente in de provincie Overijssel. Qua totaalscore weet de gemeente Wierden zich bijna in de top tien te plaatsen. Na een elfde positie in 2019, nu twee plekjes lager op de ranglijst. Maar ook met 'ongeluksgetal' dertien mogen we niet klagen, want hiermee zijn we nog steeds de beste gemeente van de provincie Overijssel, net als in 2019 redelijk op de voet gevolgd door Rijssen-Holten op positie 18 (vorig jaar 15).

 

Elsevier Weekblad en Bureau Louter hebben de gemeente Wierden met alle andere 354 gemeenten in Nederland vergeleken op 97 verschillende punten. Die scores zijn verdeeld over elf onderdelen: onderwijs en kinderopvang, winkels, zorg, vrijetijdsvoorzieningen, gebouwde omgeving, natuurlijke omgeving, weinig overlast, veiligheid, bevolkingssamenstelling, rust en ruimte en bereikbaarheid. De positie van de gemeente op de ranglijst is gebaseerd op alle onderliggende indicatoren, met uitzondering van het inwonertal.

 

Goed winkelaanbod

Laten we eerst even de meest optimistische kant van dit onderzoek uitlichten. Het hoogst aantal punten wordt gescoord dankzij de nabijheid en verscheidenheid van het winkelaanbod en de tevredenheid daarover van de inwoners. Daarbij is gekeken naar zowel supermarkten, als winkels voor overige dagelijkse boodschappen en luxe winkels. Ook wat veiligheid (geweldsmisdrijven en verkeersveiligheid) betreft en de daaraan gelieerde overlast (zoals vernielingen en drugsmisdrijven) presteert de gemeente Wierden prima. De inwoners ervaren de gemeente als veilig en daarmee heerst er een uitstekend klimaat om de jeugd te laten opgroeien. Ten slotte scoort de gemeente dankzij haar landelijke ligging positief in de categorie rust en ruimte, waar rekening wordt gehouden met hinder door luchtverontreiniging (ook in de regio) en onder meer het ruimtegebruik ten opzichte van de hoeveelheid inwoners en de overlast door files.  Ook het welzijn wat betreft de bebouwing is prima. De inwoners zijn door de bank genomen tevreden over de aantrekkelijkheid van woonhuizen en de concentratie van monumentale panden.

 

Dan zijn er natuurlijk ook nog een aantal zaken die wellicht wat verbeterd kunnen worden. In het onderzoek van Elsevier en Bureau Louter scoort Wierden één onvoldoende. Zo is het met de vrijetijdsvoorzieningen niet best gesteld en wordt net als afgelopen jaar slechts twee op de schaal van vijf gehaald. Een onvoldoende dus wat betreft nabijheid en variëteit op gebied onder meer musea, theaters, podia en bioscopen.

 

Recreatie en toerisme

Wethouder Richard Kortenhoeven nuanceert die negatieve score. “We kunnen als kleine gemeente niet op alle punten uitblinken. We hebben vooralsnog geen bioscoop en theater, maar die voorzieningen zijn wel volop aanwezig in de kernen om ons heen, zoals Almelo, Nijverdal en Rijssen. Ofschoon er voor de lokale culturele verenigingen nog steeds de dringende wens bestaat voor een lokale concert- of theatervoorziening. Als gemeente hebben we het verder prima voor elkaar, kijk alleen al naar de sport- en recreatievoorzieningen. Denk in dit geval aan bijvoorbeeld Het Lageveld, de Enterse Zomp, de manege Vossenbosch, het zwembad of bijvoorbeeld de diverse mogelijkheden om te varen op de Regge. We hebben een prachtig buitengebied met een geweldige ontwikkeling in het Enters Reggedal en het verdere stroomgebied van de Regge. Laten we eerlijk zijn, als je in de bebouwde kom woont dan sta je binnen no-time in een prachtig buitengebied!”

Natuurlijk zijn er nog slagen te maken op dit vlak, meent ook de wethouder. “Daar zijn we ook mee bezig. Op de achtergrond wordt al hard gewerkt aan het vormgeven van een nieuwe organisatie op gebied van recreatie en toerisme en bevinden we ons in de afrondende fase. Daarbij wordt ook meer aansluiting gezocht met Nationaal Park de Sallandse Heuvelrug, waar de gemeente op mee kan liften. Ook wordt gekeken naar de winkelkernen, hoe daar zaken geoptimaliseerd kunnen worden. We hebben al een geweldig aanbod in Wierden en Enter, voor wat betreft winkels én horecagelegenheden. We mogen echt trots zijn op wat we nu al bereikt hebben, beste van de provincie! We laten gemeenten als Ommen en Tubbergen gewoon achter ons. We moeten al dat mooie wat we te bieden hebben met z'n allen nog wat meer gaan uitstralen!”

Uiteindelijk zal de verbinding gemaakt moeten worden tussen recreatie en toerisme en winkelen en verblijven. “Mooi voorbeeld is hoe de woningmarkt zich in de gemeente ontwikkelt. We moeten dan ook blijven zorgen voor voldoende betaalbaar aanbod. De gemeente  Wierden is geliefd als plek om te wonen.”

Uit het onderzoek van het opinieweekblad blijkt ook dat wat betreft het onderwijs wat punten worden gemist, maar dat hangt samen met de nabijheid van MBO, HBO en Universiteiten. De gemiddelde afstand tot die voorzieningen worden namelijk in het onderzoek meegenomen. Datzelfde geldt ook voor zorg. De nabijheid en verscheidenheid van huisartsen en fysiotherapeuten, het aantal tandartsen per duizend inwoners én de nabijheid van huisartsenposten, apotheken en ziekenhuizen zijn in die beoordeling meegenomen.

Met de bereikbaarheid van Wierden zit het aardig goed. Daarbij is berekend hoe de bereikbaarheid over het spoor is over de gemiddelde afstand tot het dichtstbijzijnde NS-station voor de inwoners, de gemiddelde afstand tot het dichtstbijzijnde intercity-station (in het geval van Wierden is dat Almelo) en het percentage van de inwoners dat voor reizen over meer dan dertig kilometer gebruik maakt van de trein, inclusief en exclusief reizen voor studiedoeleinden. Ook de mogelijkheid voor gebruik van de bus en de gemiddelde afstand tot de dichtstbijzijnde afslag van een snelweg is in dit onderdeel meegenomen. Met name doordat voor inwoners van Enter en het overige deel van het buitengebied eerst een aardige trip moet worden gemaakt naar het treinstation, is hier niet de volle score behaald. Echter, als er over enkele jaren een snellere N35-verbinding naar Zwolle ligt, wordt de bereikbaarheid alleen nog maar beter.

 

Nieuw in het onderzoek is dat ook onderzoek is gedaan naar postcodegebieden, met name interessant voor huizenkopers. In dit onderzoek is werkgelegenheid niet meegenomen, waardoor het puur draait om woongenot. In dit nieuwe onderdeel steekt de gemeente Wierden er met kop en schouders bovenuit dankzij het postcodegebied 7468 (kern Wierden). Met een combinatie van groen, natuur, rust, ruimte én stedelijke reuring weet Enter deze winst naar zich toe te halen. Het oostelijk deel van Nederland scoort sowieso hoog wat rust en ruimte betreft. Kernen in de gemeenten Tubbergen en Dinkelland worden meermalen genoemd.

Koopstromenonderzoek

De positieve uitslag van het onderzoek sluit aan bij het koopstromenonderzoek dat de gemeente Wierden heeft laten uitvoeren door I&O Research in het najaar van 2019, dus voor het corona-tijdperk. Daarbij is gekeken naar de kracht van de winkelkernen in Wierden en Enter. In tegenstelling tot berichtgeving in andere media, moet gezegd worden dat beide centra door de consument als goed worden beoordeeld. Zo blijft uit het onderzoek dat centrum van Wierden zowel door inwoners als andere bezoekers met een 8,0 wordt gewaardeerd. De hoogste beoordeling werd gegeven op gebied van bereikbaarheid per fiets, de netheid, veiligheid en de parkeermogelijkheden voor auto’s en voor fietsen en de bereikbaarheid per auto. Het horeca-aanbod in het centrum krijgt een 7,5 van de centrumbezoekers.

 

Wel moet gezegd worden dat van de bestedingen aan niet-dagelijkse artikelen door de eigen inwoners een groot deel afvloeit naar andere kernen en online uitgegeven. Volgens wethouder Kortenhoeven valt er nog veel winst te behalen. “Er wordt een zogenoemde retailvisie opgesteld. Daarbij wordt het winkelgebied onder de loep genomen: wat kan er beter, wat moet anders. Behalve dat eigen inwoners meer naar het centrum toegetrokken kunnen worden, zie ik ook veel kansen voor de Wierdense winkelkern wat betreft bezoekers uit bijvoorbeeld Almelo en andere omringende gemeenten. Je kunt in beide kernen gratis parkeren en er is een mooi palet aan winkels en horeca. Zowel in de kern van Enter als van Wierden is het uitstekend winkelen en aangenaam verblijven! Gezellige terrassen, die we in beide kernen hebben, dragen daar aan bij.”

 

Uit het koopstromenonderzoek blijkt dat het centrum van Enter ook goed wordt beoordeeld, waarbij bezoekers van buiten het dorp zelfs nog wat positiever zijn dan de lokale inwoners. Het gemiddelde rapportcijfer is 8,1. In Enter worden de kwaliteit winkelaanbod, netheid, bereikbaarheid per auto, omvang winkelaanbod, veiligheid, sfeer en uitstraling en faciliteiten, parkeermogelijkheden voor auto’s en de algemene kwaliteit van de verblijfsruimte het beste gewaardeerd.