Algemeen

Mogelijke sluiting van 't Oosterhoes valt bewoners en vrijwilligers zwaar

WIERDEN – Stichting De Welle neemt per 1 november afscheid van 't Oosterhoes, bij 't Wedervoort in Wierden. Daarmee komt er mogelijk waarschijnlijk een eind aan dit wijkgebouw en de activiteiten die er georganiseerd worden. Die beslissing schiet bij de bewonerscommissie en de vrijwilligers van 't Oosterhoes in het verkeerde keelgat.

't Oosterhoes, een gemeenschappelijke ruimte nabij 't Wedervoort, is eigendom van woningstichting Reggewoon en wordt momenteel verhuurd aan Stichting De Welle. Deze welzijnsorganisatie heeft voor drie jaar een huurcontract afgesloten, die loopt in het najaar af. Verlening zit er niet in; gebrek aan behoefte voor een wijkvoorziening in 'Plan Oost', zoals De Welle voor ogen had, is onvoldoende gebleken.

 Geen inloop vanuit de buurt

Marianne Pekkeriet, manager bij De Welle licht toe: “We hebben 't Oosterhoes niet de wijkfunctie kunnen geven die we voor ogen hadden. Dat betekent een ruimte voor een brede doelgroep, van jong tot oud met veel inloop vanuit de buurt. En die is er niet, terwijl we daar wel volop op ingezet hebben. We hebben flinke investeringen gedaan, zowel financieel als op gebied van inzet van personeel. Als dan uiteindelijk blijkt dat er eigenlijk alleen bewoners van 't Wedervoort gebruik maken van de inloopfunctie van deze ruimte, moet je een conclusie trekken.”

In de kou gezet

Tot 1 november verzorgt De Welle nog diverse activiteiten ter plaatse, daarna is een andere exploitant aan zet, mits die gevonden wordt. De vrijwilligers – bij monde van Annie Holterman – en enig bestuurslid van de bewonerscommissie Gerard Grobben voelen zich namelijk in de kou gezet. “Veel bewoner van 't Wedervoort – er zijn 28 appartementen – hebben bewust gekozen voor deze plek, omdat er een gezamenlijke ruimte is. Een plek waar je koffie kan drinken, waar je je verjaardag kunt vieren en waar activiteiten georganiseerd worden. Waar moeten we straks heen?, vraagt Grobben zich af.

Hij krijgt bijval van Holterman, die al vele jaren vrijwillig actief is voor 't Oosterhoes. “Los van de koffiemomenten was 't Oosterhoes goed gevuld. Groepen en clubs huurden de ruimte, zoals de kaartclub, schildersclub, quiltclub en gymnastiekclub. Dat de ruimte dus niet rendabel is te krijgen, krijg je er bij ons niet in. Overigens worden al die gebruikers nu elders in Wierden ondergebracht; daarmee verdwijnt de inkomstenbron en is het voor ons lastig om een andere exploitant te vinden...”

 Vervelend besluit

Pekkeriet kan zich niet geheel in de mening van de bewoners vinden. “De Welle is er voor alle inwoners van de gemeente Wierden. Helaas hebben we de inloop niet voor een brede doelgroep kunnen creëren. We vinden het vervelend dat we het besluit hebben moeten nemen om te stoppen met de exploitatie met ingang van 1 november. Wij, De Welle, zijn geen eigenaar van de ruimte. We huren het van de woningstichting en zijn als het ware tussenpersoon voor de gebruikers. We zijn daar drie jaar geleden op ingesproken, doordat het vanwege wijzigingen in wet- en regelgeving voor de woningstichting onmogelijk was geworden. Daarom informeren we de gebruikers, waaronder de groepen, nu over de stand van zaken. Het is aan hen – de groepen en clubs – wat zij uiteindelijk willen en waar zij naar toe gaan.”

Amdere exploitant

Reggewoon zoekt in de de tussentijd naar een exploitant.  Er zijn echter twee mogelijkheden wat Reggewoon betreft, laat Lennart Onwijn weten. “We moeten echter wel reëel zijn, de perspectieven voor wat betreft alternatieven zijn beperkt. Een optie is dat we het beheer overdragen aan een bewonerscommissie.” Volgens Onwijn kan dat succesvol zijn, want onder andere de Azaleahof in Nijverdal en de Holtinck in Wierden draaien inmiddels op deze wijze. “We hebben als woningstichting geïnvesteerd in die ruimtes en de bewoners maken er goed en dankbaar gebruik van. Dat is ook wel een voorwaarden die wij er aan willen verbinden. We kunnen ’t Oosterhoes niet voor een paar bewoners die er een kop koffie willen drinken open houden, dat is onmogelijk. Het is daarom voor ons van belang dat er een groep bewoners opstaat, die in staat is om het beheer en de exploitatie op zich te nemen!”

 Tijd dringt

Ook Reggewoon doet haar uiterste best om tot een goede oplossing te komen. “We geloven er namelijk in dat die ruimte van belang is voor de bewoners, daarom hebben we jarenlang ook zelf de rol van exploitant vervuld. Dat is vanwege gewijzigde regelgeving niet meer mogelijk en De Welle is daar in gesprongen. Dat die samenwerking nu stopt, betekent niet dat de ruimte moet verdwijnen. Samen met De Welle en de gemeente hebben we al intensief gezocht naar nieuwe exploitanten, maar tot op heden zonder succes. We hopen nog steeds dat een partij zich aandient, al begint de tijd te dringen. Is er na de zomervakantie geen nieuwe exploitant gevonden dan moeten we helaas ‘t Oosterhoes per 1 november sluiten en stoppen ook de activiteiten.”