Algemeen

Les op basisscholen weer mogelijk, maar met anderhalve meter afstand en handen wassen

WIERDEN/ENTER – Vorige week maandag was het dan zo ver: de leerlingen van de basisscholen mochten weer echt naar school voor lessen in de klassen. Even wennen voor iedereen, maar zowel de leerkrachten als de kinderen keken er inmiddels reikhalzend naar dat moment uit. De meeste scholen draaien hun lessen met halve klassen, de wijze waarop varieert van halve dagen tot een paar uur per dag of juist om de dag.

 

Anderhalve meter

Eén ding is zeker; het gaat nog wel een tijdje duren voordat de oude omstandigheden weer terugkeren. Daarom zijn op de scholen inmiddels de nodige maatregelen genomen. Zoals te zien is op de foto's van het schoolplein bij De Roerganger in Enter wordt er duidelijk gecommuniceerd over de anderhalve meter afstand én het verbod voor buitenstaanders en ouders om het schoolplein of de school te betreden. Directeur Martin van Zelm van De Roerganger hierover: “We werken met groepsnummers op het schoolplein, dat betekent eigenlijk dat het plein nu is opgedeeld, voor elke groep een stukje. De kinderen verzamelen daar voor aanvang van de lessen en ook tijdens de pauzes verblijven ze in dat deel. De pauzes worden bovendien in verschillende shifts gedraaid om drukte op het plein te voorkomen. Gelukkig zijn al onze kinderen, op één na, weer aanwezig. Wat ons gelukkig opvalt is dat de ouders zich goed aan de regels houden. Zo komen veel meer kinderen alleen en met de fiets naar school. En de ouders die hun kinderen nog wel brengen blijven ook op afstand van anderhalve meter en zijn na het wegbrengen en ophalen ook zo weer verdwenen, het sociale praatje wat eerder wel gebeurde is er nu niet.”

 

Schoonmaken en wassen

Ook in de klassen staat hygiëne hoog op het lijstje. Van Zelm: “Nu we de groepen hebben opgedeeld, 's ochtends de ene helft en de andere in de middag, laten we het schoonmaakbedrijf tussendoor de klassen en toiletten goed schoonmaken. Bovendien leggen we ook bij de kinderen de nadruk op handen wassen!” Dat geldt ook bij de Mariaschool in Wierden, zoals op de foto is te zien. Het wassen van de handen is een regelmatig terugkerende activiteit geworden. “Maar wat zijn we blij dat we alle kinderen weer hebben mogen begroeten; we hebben ze erg gemist”, laat Nardy Bernds leerkracht en intern begeleider van de bovenbouw van de Mariaschool weten. De leerlingen van groep één tot en met vier nemen buiten het hek afscheid van één ouder. Leerlingen van groep vijf tot en met acht komen zelfstandig bij ons naar school.” Net als in Enter verzamelt ook hier elke groep zich op een bepaalde plek op het schoolplein om vervolgens samen met de leerkracht naar binnen te gaan. “In een lokaal zitten niet meer dan twaalf kinderen. De helft van de groep gaat een hele dag naar school. De kinderen uit één gezin gaan op dezelfde dagen naar school volgens een vaste planning. In school zelf komen geen externen of ouders. Gedurende een schooldag wordt er veel schoongemaakt en gedesinfecteerd en wassen kinderen en leerkrachten meerder keren hun handen. Dezelfde groepjes kinderen blijven gedurende de dag bij elkaar en komen zo min mogelijk in aanraking met andere groepen op school.” Binnen de Mariaschool richten de leerkrachten zich op de basisvakken en de sociaal emotionele ontwikkeling. De richtlijnen van het RIVM en het protocol van de PO-Raad zijn als uitgangspunt gehanteerd voor alle aanpassingen. “Het doet ons goed om zeer tevreden reacties van de kinderen en ouders te mogen ontvangen over het thuiswerk en de huidige aanpak en we genieten weer van alle blije gezichten!”

 

Geen schoolreisje

Eigenlijk is op alle basisscholen eenzelfde beeld te zien: meer ruimte buiten en binnen. Ook op het Galjoen in Wierden gelden soortgelijke restricties en regels. Daar waar normaal honderden leerlingen op het schoolplein denderen, is dat aantal nu gehalveerd omdat met halve klassen wordt gedraaid. En daar waar normaliter rond deze tijd het schoolreisje wordt gehouden, moest daarvoor nu een alternatief worden bedacht. “Maandag 11 mei 2020 stond al maanden in de agenda’s van alle ouders en leerlingen van het Galjoen in Wierden. Niet vanwege de openstelling van de scholen vanwege versoepeling van de corona maatregelen, maar vanwege het jaarlijkse schoolreisje”, meent Marloes Borggreve, leerkracht op het Galjoen. Het hoogtepunt van het jaar heeft dit jaar een hele andere betekenis gekregen. Natuurlijk zijn alle klasgenootjes blij om elkaar te zien. Waar het normaal krioelt van de ouders om hun kroost uit te zwaaien en waar touringbussen af en aan rijden, is het dit jaar rustig op- en rond het schoolplein. Het was voor iedereen een pittige periode, maar wat hebben ze het goed gedaan de afgelopen weken: petje af voor alle leraren, ouders, maar zeker ook voor alle leerlingen! Om deze toppers in het zonnetje te zetten en welkom terug te heten op school, had de ouderraad van het Galjoen voor alle leerlingen een cadeautje klaarliggen: een heuse topper medaille én muntjes voor een ijsje. Zo werd de pijn vanwege het misgelopen schoolreisje toch een beetje verzacht.”

Uw reactie