Algemeen

Jong en oud zet zich vrijwillig
in tijdens twee dagen NLdoet

WIERDEN/YPELO – In de gemeente Wierden hebben veel vrijwilligers vrijdag 15 maart of zaterdag 16 maart de handen uit de mouwen gestoken. Op diverse locaties kon er geklust worden, al werden er enkele vanwege de belabberde weersomstandigheden noodgedwongen afgelast.

Bij basisschool De Akkerwal te Ypelo waren enkele betrokken ouders zaterdag bezig om een zitkuil als chillplek voor de kinderen aan te leggen. Daarmee werd een wens van de oudere leerlingen ingewilligd. “In het verleden was er ook een zitkuil, voordat het Akkerhus er was. Die liep alleen bij slecht weer vol met water. Nu is er een stenen kuil, met afwatering”, aldus Dick Nijzink, directeur van de kleine basisschool in Ypelo. Minister Arie Slob van onderwijs bracht op uitnodiging van de lokale fractie van de ChristenUnie een bezoek aan deze school, om ter plaatse in gesprek te gaan met onder meer de fractieleden, maar ook met Dick Nijzink van de Akkerwal en Leendert van den Dool van middelbare school de Passie in Wierden. Zij waren aanwezig om over de ontwikkelingen in het onderwijs te praten en de kracht van kleinschalig onderwijs, zoals op de Akkerwal waar het leerlingaantal flink toegenomen is de afgelopen jaren.

 

Extra geld voor onderwijs is goed geland

“Er komt nu écht veel geld beschikbaar voor het primair onderwijs”, duidde de minister. “Dat is ook goed geland merk ik overal. Vorig jaar ging een basisschool er gemiddeld al met 35.000 euro op vooruit, dit jaar komt er nog eens gemiddeld genomen vijftienduizend euro bij. Zo heb je dus al gauw vijftigduizend euro extra te besteden om bijvoorbeeld extra personeel in te zetten. Daar komt bij dat het onderwijzend personeel er gemiddeld zo'n tien procent op vooruit is gegaan. Dat is op dit moment ook wel het maximale wat we kunnen.”

Slob is van mening dat ook in het voortgezet onderwijs slagen zijn gemaakt, zoals honderd miljoen euro structureel, voor het technische onderwijsaanbod. “Dus niet eenmalig een injectie, waardoor het even opbloeit, maar een investering op lange termijn. Overigens is niet alleen een kwestie van geld, teams moeten ook met elkaar in gesprek. Als je met elkaar om tafel gaat, kun je bespreken waar de knelpunten zitten en wat zinvol of juist minder zinvol is om tijd kostbare tijd en energie in te steken. Zo kan er bijvoorbeeld veel worden bespaard door administratieve taken te beperken als die weinig meerwaarde leveren. Ik denk dan bijvoorbeeld aan het uitgebreid notuleren van oudergesprekken, daar gaat veel tijd in verloren en wat levert het uiteindelijk op? Die ruimte kan beter op een andere wijze ingevuld worden om zo de werkdruk te verlichten en meer in te zetten op onderwijskundige taken.”

 

Kunstroute op de Barkel

Slob moest na een kort bezoek wegens een overvolle agenda de school in Ypelo weer verruilen voor een bezoek aan buurgemeente Almelo. Het werk voor Nldoet ging echter gewoon door voor alle vrijwilligers. Behalve bij de Akkerwal, werd er een dag eerder – op vrijdag vrijdag – ook al flink geklust in de natuur op Landgoed de Barkel tussen Wierden en Hoge Hexel. In die omgeving wordt een nieuwe wandelroute uitgezet, het zogenoemde 'Ommetje de Barkel. Deze route van ongeveer acht kilometer loopt via de schaapskooi in Hoge Hexel over het landgoed en in overleg ook over terreinen van bungalowpark Hoge Hexel, Vitens en Staats Bosbeheer. “De route maakt deel uit van het regionale wandelnetwerk, maar wordt straks ook met eigen bordjes aangegeven”, duidt Wim Boom, eigenaar van het landgoed. “Bovendien wordt in mei, tijdens de Week van de Amateurkunst, de route voorzien van natuurkunstwerken. Daarom hebben we vandaag, met vrijwillige medewerking van personeel van Pratensis uit Almelo, tien locaties opgeruimd en geschikt gemaakt voor deze kunstwerken. Wat er exact aan kunst gaat komen is nog niet bekend, maar je kunt denken aan een woodcarving, maar ook grotere werken, vergelijkbaar met de follies op het Lageveld. Enige voorwaarde is dat het uit natuurlijke materialen moet bestaan.”

 

Pannenkoeken voor jong en oud

Op de Barkel lieten de vrijwilligers zich niet uit het veld slaan door het slechte weer, maar bij verzorgingstehuis De Botterhof in Wierden worden de bloemetjes toch op een later tijdstip in de tuin gepland. Jiska Jonas en Jan-Willem Timmerman zouden vrijdagmorgen hun groene vingers tonen, maar besloten om onder leiding van Annet ter Maat en samen met een aantal enthousiaste scholieren van het Reggesteyn uit Rijssen het programma om te gooien. Samen met de bewoners werd er enthousiast bingo gespeeld. Iets verderop, bij De Welle aan de Dr. Beensweg, bakten jongeren een flinke stapel pannenkoeken, die 's avonds werd geserveerd aan oudere buurtbewoners. Het bakken was voor de jeugd nog eerst nog best lastig, maar al gauw werden mooie bruingebakken exemplaren met spek en appel op de borden getoverd. De Welle heeft op deze wijze jong en oud op een ontspannen wijze met elkaar in contact gebracht.