Algemeen

Jaarlijkse herdenking op vier locaties in gemeente Wierden

WIERDEN/ENTER/HOGE HEXEL/NOTTER – Op zaterdag 4 mei is landelijk de jaarlijkse dodenherdenking. Ook in Wierden wordt uitgebreid stilgestaan dit moment van gedenken en herdenken. Er zijn vier locaties waar inwoners aan kunnen sluiten bij een georganiseerde herdenking. In de kern Wierden is dat bij het gemeentelijk monument bij de Dorpskerk, in Enter op de Brandput en in Hoge Hexel bij het monument van Kapitein Lancker. Daarnaast wordt ook in de buurtschap Notter, langs de N350, bij het oorlogsmonument herdacht.

 

Wierden

In Wierden is voorafgaand aan de stille tocht een viering in de Dorpskerk. Meer informatie hierover in het kader op deze pagina. Aansluitend op de viering is er een stille tocht door het dorp. Geïnteresseerden kunnen om 19.20 uur aansluiten vanaf de parkeerplaats aan de Tichelgaarde. De tocht begint om 19.25 uur. De route voert door de Appelhofdwarsstraat naar de Appelhofstraat, waar wordt stilgestaan bij de Stolpersteine ter hoogte van huisnummer 14 en de algemene begraafplaats. Daarna voert de tocht door de Dikkensweg naar het Stationsplein waar basisschoolleerlingen bloemen leggen bij het monument ter herdenking van slachtoffers uit de Joodse gemeenschap in Wierden, het monument ter herinnering aan hulp aan ontsnapte Zeeuwen uit de beschoten treinwagon en het Algonquin monument ter herinnering aan onze Canadese bevrijders. De route gaat verder naar de Stationsstraat, waar tien seconden stilte in acht worden genomen bij de Stolpersteine ter hoogte van huisnummer 29 en bij de ingang van het katholieke kerkhof bij de RK-kerk. De tocht eindigt bij het gemeentelijk monument bij de Dorpskerk, aan het Burgemeester J. C. van den Bergplein.

Voorafgaand aan de twee minuten stilte zingt het Algemeen Wierdens Mannenkoor en worden kransen gelegd. Allereerst door burgemeester Henk Robben en zijn echtgenote en vervolgens door de veteranen. Aansluitend leggen de Molukse gemeenschap, de Oranjevereniging Wierden en het Wierdens Interkerkelijk Overleg een krans.

Na de twee minuten stilte klinkt het Wilhelmus, spreekt Eléon de Haas een gebed voor de slachtoffers van de Holocaust uit en leggen basisschoolleerlingen en leerlingen van middelbare school de Passie een krans en bloemen. Enkele leerlingen van de Sjaloomschool dragen een zelfgeschreven gedicht voor. Daarna houden één van de veteranen en de burgemeester een toespraak. Na afloop kan iedereen de meegebrachte bloem bij het monument neerleggen. Voor mensen die slecht ter been zijn, zijn extra stoelen aanwezig.

 

Enter

In Enter is eveneens een uitgebreid programma rondom de twee minuten stilte die om 20.00 uur in acht wordt genomen. Om 19.40 uur vertrekt de stille tocht vanaf het Dorpsplein richting het monument op hoek van de Rijssenseweg met de Dorpsstraat. Daar wordt door wethouder Eric Braamhaar kort gesproken, waarna onder meer de wethouder, veteranen, de basisscholen en de Oranjevereniging kransen leggen. Na het voordragen van een gedicht en het blazen van de Last Post volgen de twee minuten stilte. Aansluitend klinkt het Wilhelmus en volgt een defilé langs het monument op de Brandput en kan iedereen die wil bloemen leggen. Muziekvereniging Enter zorgt voor muzikale ondersteuning.

 

Hoge Hexel

In Hoge Hexel vertrekt de stille tocht om 19.40 uur vanaf het Kulturhus, zodat de groep iets voor 20.00 uur bij het monument van kapitein Lancker aanwezig is. Bij deze herdenking zijn ook de scouts van scoutinggroep H.J.B. Llanos uit Almelo aanwezig, onder meer om de vlag te hijsen. Een van de basisschoolkinderen draagt een gedicht voor, waarna om stipt 20.00 uur twee minuten stilte in acht wordt genomen. Na het Wilhelmus worden er bloemen gelegd door wethouder Richard Kortenhoeven namens de gemeente Wierden, de bewoners van Hoge Hexel, leerlingen van De Driesprong en de scouts. Na de bloemenlegging wordt de stille tocht afgesloten met het spelen van twee koralen door Harmonie Wierden.

 

Notter

De herdenking in Notter start bij de familie Woolderink aan de Grimbergerweg 2a, waarna in een stille tocht naar oorlogsmonument aan de  Rijssensestraat wordt gelopen. Iedereen die mee wil doen kan om 19.30 uur aansluiten. Ter plaatse leggen leerlingen van de School met de Bijbel Notter-Zuna een krans en dragen een zelfgemaakt gedicht voor. Na de kransleggingen, onder meer door Cindy ter Riet namens de gemeente, en de twee minuten stilte mag iedereen die bloemen heeft meegebracht deze bij het monument leggen. Ter afsluiting wordt het Wilhelmus gezongen.

 

 

Oecumenische viering

Voorafgaand aan de stille tocht wordt in de Hervormde Dorpskerk aan het Burgemeester Van den Bergplein een oecumenische viering gehouden. Het landelijk thema van de viering in 2019 is 'In vrijheid kiezen'. Met dit thema sluit het Nationaal Comité 4 en 5 mei aan bij de viering van honderd jaar algemeen kiesrecht, bovendien zijn er in 2019 zowel Europese als Provinciale verkiezingen. Het comité staat stil bij de waarde van de vrije, democratische rechtsstaat, het buitenwerking stellen van deze rechtsstaat tijdens de Tweede Wereldoorlog en de verantwoordelijkheid die we met z’n allen dragen om de rechtsstaat én de vrijheden die we daarbinnen genieten te waarborgen. Vanuit de vrijheid van nu kijken we terug op de onvrijheid van toen. We benadrukken de verantwoordelijkheden die onze vrijheid met zich meebrengt, want juist onze huidige vrijheid om te kunnen en mogen kiezen schept een verantwoordelijkheid deze vrijheid te beschermen en te koesteren. In het kader van dit thema heeft de oecumenische werkgroep een viering samengesteld waaraan naast samenzang ook een ensemble van de Harmonie Sint Jan haar medewerking zal verlenen. Voorganger is Ds. H. J. Donken. Aanvang is 18.30 uur.