Algemeen

Huis-aan-huiskrant erg geliefd en belangrijke informatiebron

REGIO - Uit recente gegevens van het Nationaal Onderzoek Multimedia (NOM) blijkt dat huis-aan-huisbladen voor miljoenen Nederlanders de belangrijkste bron van lokaal en regionaal nieuws zijn. Daarmee mag gesteld worden dat deze krant, de week van Borne van Uitgeverij Heinink, in de gemeente Wierden tot de best gespelde kranten behoort. Die conclusie valt op te maken uit de Regio Monitor 2019 van het NOM.

 

Voor dit onderzoek zijn 34.000 Nederlanders van dertien jaar en ouder gedurende twee jaar (januari 2017 tot december 2018) naar hun nieuwsconsumptie gevraagd. Daarvan zegt 83 procent weleens een krant te lezen. Omgerekend naar Nederlandse schaal is dat goed voor twaalf miljoen inwoners van dertien jaar en ouder. Van die totale groep leest 53 procent wekelijks een huis-aan-huisblad. Daarbij moet wel opgemerkt worden dat de leesdichtheid van de gratis weekbladen onder inwoners van 35 jaar en ouder toeneemt.

 

Van de ondervraagden zegt 43 procent interesse in lokaal nieuws te hebben. Voor 56 procent van de bevolking geldt het huis-aan-huisblad als voornaamste informatiebron. Met name lokale evenementen, activiteiten en gemeentelijk nieuws vormen de belangrijkste interesses van de lezers. Advertenties in de huis-aan-huis krant slaan ook goed aan; 52 procent van de lezers ondernemen actie na het zien van interessante advertenties in de krant.

 

Dat de gratis, lokale weekkrant, zoals de week van Borne, goed gelezen wordt komt ook naar voren uit het onderzoek. Bijna zestig procent van de ondervraagden leest driekwart of meer van een nummer. Opmerkelijk is wel dat de meeste lezers de voorkeur geven aan papier: 97 procent leest op deze 'ouderwetse' wijze; slechts 24 procent bekijkt de krant ook digitaal via computer, tablet of smartphone.

 

De huis-aan-huisbladen worden in stedelijke gebieden iets minder goed gelezen, in tegenstelling tot niet- of minder stedelijke gebieden zoals Twente. De binding met de plaatselijke krant is dan ook groot. Vijftig procent van de ondervraagden (en een nog groter percentage van de oudere doelgroep) zou de krant dan ook missen als deze niet meer zou verschijnen.