Algemeen

Tweehonderd jaar gemeente Wierden

Exposities in Wierden en Enter en nieuw boek gepresenteerd

 

WIERDEN/ENTER – Wierden tweehonderd jaar. Dat is het onderwerp dat bij de Historische Kring Wederden de komende weken de boventoon voert in haar expositieruimte aan de Appelhofdwarsstraat. Deze nieuwe tentoonstelling is afgelopen zaterdag 14 september officieel geopend door burgemeester Doret Tigchelaar. Achterin de zaal hangen de portretten van de burgemeesters die Wierden de afgelopen decennia heeft gehad. Met het wegtrekken van een doek werd het portret van Tigchelaar aan deze wall of fame toegevoegd. De expositieruimte zelf is gevuld met allerhande materiaal van de afgelopen tweehonderd jaar: haast vergeten gebruiksvoorwerpen, maar vooral ook veel foto's van (verdwenen) gebouwen en fabrieken. Ander hoogtepunt deze middag was de presentatie van een boek gelieerd aan datzelfde onderwerp: '200 Jaar samen Gemeente Wierden'.

Historische Kring-bestuursleden Ria Broeze en Frans Fruytier wisten de aanwezigen in de volle zaal – waaronder burgemeester Doret Tigchelaar en oud-burgemeesters Henk Robben en Bernard Kobes en echtgenote van wijlen burgemeester Ane Lieuwen – te enthousiasmeren, waardoor het boek vervolgens ook als warme broodjes werd verkocht. Reden voor een nieuw boek is het feit dat in 1819 Wierden door de Hoge Raad van Adel een gemeentewapen kreeg toebedeeld. Dat wapen wordt tot op de dag van vandaag met trots geuit. Het oorspronkelijke exemplaar dat lange tijd in de muur van het (oude) gemeentehuis prijkte – een gouden kroon met daaronder in goudverf een korenaar en een weefspoel op een zilveren achtergrond – hangt nog in de expositieruimte van de Historische Kring. Een artistieke hedendaagse versie in graffiti siert sinds enkele weken een muur op het treinstation.

Laat duidelijk zijn dat het boek over tweehonderd jaar samen gemeente Wierden gaat: dus de kern Wierden inclusief alle buurtschappen en zeker ook de grotere kern Enter. De samenwerking tussen de Historische Kring Wederden en de Oudheidkamer Enter is uitstekend verlopen en de auteurs – Johan Altena, Frans Fruytier, Monic Gierveld, Bert Heldoorn, Frans Poelman en Gerard Vloedbeld – hebben hun uiterste best gedaan om zoveel mogelijk belangrijke aspecten te belichten. Johnny Timisela heeft de teksten en het beeldmateriaal op passende wijze samengevoegd tot een prachtig geïllustreerd boekwerk.

De lezer wordt meegenomen in het rijke verleden van de gemeente Wierden, vanaf de ijstijd tot aan het heden met burgemeester Doret Tigchelaar. Daartoe is het boek opgedeeld in dertien hoofdstukken, zodat diverse onderwerpen uitgebreid aan bod komen: van ambacht en industrie tot aan kerken en begraafplaatsen en scholen, maar ook de gezondheidszorg, Molukse gemeenschap en het verenigingsleven en cultureel erfgoed. Noemenswaardig is ook het hoofdstuk over Wierden in oorlogstijd, zeker nu dit onderwerp actueel is gezien het 75 jaar geleden is dat Wierden werd bevrijd van de onderdrukker.

 

<KADER>

Het boek '200 Jaar samen Gemeente Wierden' is nu te koop voor 19,95 euro bij de Historische Kring (woensdag en donderdag van 14.00 uur tot 17.00 uur, vrijdag van 14.00 uur tot 20.00 uur en zaterdag van 11.00 uur tot 16.00 uur); neem dan meteen even de moeite om de bijbehorende expositie te bewonderen. Daarnaast is het te verkrijgen bij boekhandel Reterink aan de Stationsstraat te Wierden. Ook in Enter is er vanaf dinsdag een speciale expositie bij in Het Reggedal in Enter. Bij het ter perse gaan van deze krant, was deze expositie nog niet geopend, volgende week blikken we hier op terug. Het boek is in Enter te verkrijgen bij het klompen- en zompenmuseum en de boekwinkel Primera aan de Dorpsstraat.