Algemeen

Dorpscentra Wierden en Enter
levendiger; provinciaal initiatief

WIERDEN/ENTER – De dorpscentra van Wierden en Enter moeten levendiger en daarmee aantrekkelijker worden. Mede door de gedreven inzet van wethouder Richard Kortenhoeven heeft de gemeente Wierden zich aangesloten bij de Stadsbeweging, een initiatief van de Provincie Overijssel. Doel is om vitale en toekomstig bestendige dorpscentra te creëren met minder leegstand en juist meer uitstraling en body. Daartoe werd vorige week vrijdag 5 maart het officiële startsein gegeven in het bijzijn van winkeliers uit Wierden en Enter, medewerkers van de gemeente en de provincie. De Stadsbeweging – ondanks dat de naam anders doet vermoeden zeer zeker ook voor kleinere kernen – richt zich op de vitaliteit van stads- en dorpscentra. Voor zowel Enter als Wierden wordt een speciaal arrangement samengesteld, waarvoor de provincie Overijssel in totaal in eerste instantie met een bedrag van 150.000 euro over de brug komt. Dit geld is onder meer beschikbaar in de vorm van cheques, zodat projectmatig in beide kernen zaken aan- en opgepakt kunnen worden.

 

Centrummanager

Monique van Haaf, gedeputeerde, is blij dat ook de gemeente Wierden nu de handschoen heeft opgepakt. “Door de provincie is in totaal tien miljoen euro beschikbaar gesteld, waarvan vier miljoen voor herstructureringsmaatregelen en zes miljoen voor gebiedsontwikkeling, in dat laatste geval worden er cheques uitgereikt om te investeren in centra op basis van projecten en arrangementen. Het kan voor de gemeente Wierden een enorme impuls betekenen door losse initiatieven te bundelen. Er wordt nu een stap gemaakt naar een bruisende kern, voor zowel Wierden als Enter. Het doet me goed om te zien dat de ondernemers enorm betrokken zijn, er heerst naar mijn idee een goede spirit.”

Van Haaf haalt onder meer Deventer en Raalte aan als mooie voorbeelden van hoe het Stadsarrangement kan slagen en kan bijdragen aan de ontwikkeling van een winkelkern. “Door ook een centrummanager aan te stellen, die verbindingen kan leggen en als aanjager kan fungeren, blijft de betrokkenheid op peil. Je moet blijven investeren en wat Wierden en Enter betreft zijn er zaken die aandacht verdienen. Wat mij betreft zou het toevoegen van water in de kernen, evenals cultuur en het terugdringen van leegstand al enorm veel betekenen. Meer groen in een versteende omgeving draagt bij aan het welzijn, ook wat klimaatdoelstellingen betreft. Meer bomen en meer water dringen hittestress terug.”

 

Aantrekkelijke centra

De kern van actieve ondernemers in Wierden en Enter ziet mogelijkheden nu wordt ingehaakt op de Stadsbeweging. Dat werd vorige week maandagavond ook al duidelijk in het gemeentehuis van Wierden waar in vier thema's de economische visie van de gemeente onder de loep werd genomen. Ook daar werd uitvoerig gesproken over het meer leefbaar maken van beide dorpskernen, door met name het terugdringen van leegstand, het compacter maken van de centra, verminderen van (hard rijdend)(vracht)verkeer en meer aantrekkingskracht door terrassen en grote winkelketens als trekkers.

 

Andere functie panden

Wethouder Richard Kortenhoeven is blij dat de vaart er nu al goed in zit. “We hebben in een hele korte tijd aansluiting kunnen vinden. We lopen nu niet voorop, maar dat is wat dit project betreft ook niet erg. Je kunt nu de positieve punten oppikken; de schwung zit er in ieder geval in.”

Om een start te maken moet echter eerst het DNA van beide kernen bepaald worden, meent Kortenhoeven. “Dus onderzoeken wie je bent en wat je uiteindelijk wilt. Door die discussie aan te zwengelen kunnen we uiteindelijk verder met het aanstellen van een centrummanager vanuit de provincie en het organiseren van zogenoemde stadscafés waar ondernemers, ontwikkelaars, kunst- en cultuurminnend publiek, maar ook verenigingen en inwoners vertegenwoordigd zijn. Dan kun je met elkaar ideeën spuien en die omvormen naar plannen voor onder andere aanpak van groen in de centra, verminderen van leegstand door naar de functie van panden te kijken (langdurige leegstand van winkelpanden voorkomen door deze om te vormen naar kantoren of woningen) en andere aantrekkingskrachten te ontplooien. De kern moet een plek worden waar mensen graag en langer verblijven en niet alleen voor een snelle boodschap.”

Op korte termijn gaat de gemeente samen met ondernemers van start om het stadsarrangement vorm te geven. Dat moet nog voor de zomer gereed zijn Een deel van de anderhalf ton wordt in ieder geval gebruikt om een centrummanager aan te stellen. Daarnaast worden er zoals gezegd stadscafés georganiseerd en worden acht 'stadscheques à 2500 euro in het leven geroepen om goede ideeën te stimuleren.