Algemeen

Dorpscafés om winkelkernen toekomstbestendig te maken

ENTER/WIERDEN – Hoe moet het winkelgebied van Enter er over enkele jaren uit zien? Centrumbewoners, ondernemers, winkeliers en projectontwikkelaars mogen woensdag 28 augustus hun wensen kenbaar maken tijdens het Dorpscafé Enter. Op Landgoed Het Rheins wordt deze eerste bijeenkomst gehouden. Op 19 september volgt een soortgelijk dorpscafé in Wierden in Zalencentrum Het Anker. Daar wordt dan ingestoken op de winkelkern van Wierden. Doel van de bijeenkomsten is beide winkelgebieden levendig te maken en te houden in de toekomst.

Het Dorpscafé is bedoeld voor ondernemers in het centrum van Enter, evenementenorganisaties, inwoners, vastgoedeigenaren of mensen die op een andere manier betrokken zijn bij het centrum van Enter. Er worden globaal drie thema's besproken, waarbij samenwerking het toverwoord is. “We willen weer dat het centrum aantrekkelijk wordt, zodat het publiek er langer verblijft”, duidt wethouder Richard Kortenhoeven. Dat er iets moet veranderen is volgens de wethouder en voorzitters van beide winkeliersverenigingen Joost Wegink (Wierden) en Patrick ten Hove (Enter) duidelijk. “We moeten alert blijven, online verkopen stabiliseren. Door nu een levendig, actief en vitaal centrum te creëren, houden we de dorpen ook leefbaar en aantrekkelijk voor zowel ondernemers als inwoners.”

Koop lokaal is een kreet die al vaker wordt geopperd door de winkeliers in Wierden en Enter. Waarom iets van elders halen, als het ook in de eigen kern verkrijgbaar is. “Zo zorgen we er met z'n allen voor dat de voorzieningen blijven en dat we straks niet met enorm veel leegstand zitten”, meent Kortenhoeven. “We moeten het met elkaar doen, door samenwerking te zoeken tussen ondernemers, verenigingen en inwoners kunnen we een succes met van onze eigen leefomgeving. Dat geldt voor beide dorpen, ook al is het DNA van Enter en Wierden verschillend. Maar ze hebben we een gemeenschappelijke deler: een gezellige, sfeervolle en aantrekkelijke kern behouden.”

Patrick ten Hove is van mening dat Enter er nog nét iets slechter aan toe is dan Wierden. “Rij eens over de Dorpsstraat en oordeel zelf, ik durf gerust te zeggen dat een derde van de winkelpanden leeg staat. Door panden een andere bestemming te geven en winkels van buiten het gebied naar de kern te verplaatsen, kan het tij gekeerd worden.” Joost Wegink beaamt dat. “Wierden is geen lintdorp wat winkelcentrum betreft, maar ook daar zijn straten die minder aantrekkelijk zijn, zoals de Marktstraat en de Tolgaarde waar aardig wat leegstand is. Je kunt in die gebieden denken aan dienstverlenende bedrijven om zo de panden gevuld te krijgen.”

De wethouder vult aan: “Door over de eigen schaduw heen te stappen kunnen we nu slagen maken. Dat kan ook financieel doordat we 150.000 euro beschikbaar hebben, waarvan 45.000 euro voor een centrummanager en flink deel voor zogenoemde 'stadscheques' . Daarmee kunnen initiatieven gelanceerd worden om het centrum aantrekkelijk en levendig te maken. Als we de samenwerking zoeken tussen ondernemers, verenigingen en inwoners, kunnen we ver komen. Zo zijn we dan in staat om de winkelgebieden van zowel Wierden als Enter toekomstbestendig te maken.”

“De Noaberdag op 28 september is daar al een mooi voorbeeld van”, meent Wegink. “Nagenoeg alle winkeliers nemen hier aan deel. Dat is gigantisch en haast verbazingwekkend hoe enthousiast er op dit initiatief gereageerd worden. Deze dag wordt het centrum van Wierden gezellig dankzij allerlei evenementen en activiteiten. Dit is slechts één evenement, maar wel een mooi voorbeeld hoe we samen sterker kunnen staan.”

Kom met ideeën en praat mee over de toekomst van de kern in het Dorpscafé Enter. Op woensdag 28 augustus wordt deze op het Landgoed Het Rheins gehouden van 18.30 uur tot 22.00 uur. Iedereen die betrokken is bij het centrum van Enter is welkom om hierbij aanwezig te zijn. Op donderdag 19 september volgt eenzelfde Dorpscafé in het Anker te Wierden.