De Parochieschool in 1912 de eerste katholieke school voor jongens en meisjes.
De Parochieschool in 1912 de eerste katholieke school voor jongens en meisjes.

Historische Kring Wederden

Columns

Geschiedenis onderwijs in Wierden (deel 7) 

RK onderwijs 

Ook katholieke kinderen gingen tot 1912 naar de openbare school. In dat jaar werd met 92 leerlingen een RK school begonnen. De eerste RK school – aan de Kerkstraat – in Wierden werd op 15 januari ingewijd door pastoor H. Wezenberg. Hoofd der school werd Hüsken uit Enschede; het andere personeelslid was Van de Vossen. Op 29 april 1932 kwam er een tweede school bij en vanaf dat moment werden de scholen gesplitst in een  jongens- en meisjesschool. De meisjesschool kreeg de naam Mariaschool, met zuster Bernwardis als hoofd en de jongensschool de naam St. Janschool. Toen meester Hüsken (hoofd van de jongensschool) in 1942 met pensioen ging, werd hij opgevolgd door Garben. Deze werd opgevolgd door H. Bots. Na de komst van de St. Janschool aan de Kerkhofstraat werd het pand aan de Kerkstraat tot 1966 voor diverse doeleinden gebruikt In 1970 werden de lagere klassen weer gemengd en in 1974 zijn beide scholen geheel gemengd. In 1976 werd de derde school in gebruik genomen, de Kardinaal Alfrinkschool. Hoofd werd J. ter Riele, voordien hoofd van de H. Hartschool te Hoge Hexel. De leerlingen van die school werden door hem meegenomen, toen het schoolpand daar sloot. Met ingang van het schooljaar1999-2000 maakten de St. Janschool en de Kardinaal Alfrinkschool gebruik van een geheel nieuw onderkomen: Het Galjoen aan de Kruizemunthof in Wierden. Directeur werd Th. Rensen.

RK kleuterscholen

Ook het kleuteronderwijs begon in 1932, zuster Alacoque kreeg de leiding. Deze bewaarschool kwam in de jongensschool. Van 1941 tot 1948 zaten de kleuters in de buffetzaal van het St. Jansgebouw; daarna kregen ze een houten onderkomen in de tuin van meester Hüsken. In 1981 werd de Bongerd vast aan de Mariaschool gebouwd. In 1971 werd kleuterschool Zamire geopend, Erna Schasfoort was de eerste hoofdleidster. In 1984 werd dit gebouw gesloten. Ook Plan Oost kreeg haar eigen kleuterschool: Het Kruidenhofje aan de Kruizemunthof; hoofdleidster was juf Vrijkotte. In 1985 werd het basisonderwijs ingevoerd, waar kleuterschool en lagere school opgingen in één basisschool.

De expositie ‘Het verhaal van de meester’, te zien in de Van Buuren Stee aan de Appelhofdwarsstraat, sluit op 1 juni. De openingstijden zijn: woensdag, donderdag en vrijdag van 14.00 uur tot 17.00 uur. Op zaterdag van 13.00 uur tot 16.00 uur. Er zijn mogelijkheden voor groepsbezoek. Informatie bij het secretariaat, Leta Evers-Meijer (telefoon 0546 – 572 651 of mail secretariaat@historischekringwierden.nl).

RK Kleuterschool aan de Dokter Beensweg de Zamire.
De Mariaschool in 1979 voor de grote verbouwing.
Het Galjoen de katholieke school in de samenvoeging van Sint Jansschool en de Kardinaal Alfrinkschool.