Afbeelding

Distelvink

Columns

Van recepties en zo

“Gedeputeerde De Bree had wél opmerkelijke kritiek op specifiek de gemeente Wierden” aldus het verslag van het dagblad. Pijnlijke opmerking voor de Wierdense bestuurders om te lezen, lijkt mij.

Allereerst wenst uw Distelvink U alsnog een gezond en ontspannen 2024. De beste wensen voor het splinternieuwe jaar dat voor ons ligt.

Tijdens de nieuwjaarsvisite werd meewarig vooruit geblikt op de komende ‘receptiegolf’ en dan met name op de bijbehorende ergernissen. U kent die ergernissen ongetwijfeld: Uw hand wordt met enthousiasme geschud door iemand die tegelijkertijd langs U heen kijkt naar de volgende handenschudder. Of de gesprekspartner die U uitgebreid vertelt hoe goed en succesvol hij of zij is. De recepties lijken op deze manier wel een bron van ergernis, maar toch...

Het ideale lobby-moment

Van colleges uit het verleden was bekend dat zij welgemoed naar de provinciale nieuwjaarsreceptie afreisden met een briefje in de binnenzak. Een briefje waarop stond welke personen ze daar wilden spreken en waarover dan wel. De receptie als het ideale lobby-moment. Een moment van ‘beste wensen’ vergezeld van een hapje en drankje, dat praat plezierig informeel.

Een plooien-glad-strijk-moment

Ik denk, of hoop, dat onze bestuurders de gelegenheid te baat hebben genomen om eens even met gedeputeerde De Bree te sparren over de uiteenlopende ideeën voor windbeleid. Waar ging de verbale uithaal van de gedeputeerde dan over?

Wierden mocht er wat langer over doen om een beleid te ontwikkelen om energie uit wind te halen. Van beide kanten zou dan bekeken worden wat de (on)mogelijkheden zijn voor het benutten van windenergie. Nog voordat er gesproken was met de provincie, liet de gemeente Wierden via de media al weten dat er geen mogelijkheden zijn binnen onze gemeentegrenzen. De kritiek was niet mals, de gedeputeerde spuide zijn kritiek op specifiek de gemeente Wierden. “Wierden wil wel windbeleid maken, maar er zijn geen windturbines mogelijk. Dat kan ik niet bij elkaar brengen”.

Ons eigen samenzijn-moment

Op het moment dat U deze Distelvink leest, bent U wellicht nog net op tijd voor onze gemeentelijke nieuwjaarsreceptie op 10 januari. Daar moet U wel wat voor overhebben: om te beginnen moet U een eventuele receptie-moeheid achter zich laten, want 10 januari is wel achteraan in de receptie-rij natuurlijk. Vervolgens moet U er rekening mee houden dat het samenzijn gepland is onder etenstijd én dat U zich moet aanmelden van tevoren. Maar... eenmaal daar wordt het vast en zeker gezellig!

Dames en heren politici, ook dit jaar weer veel succes bij het behartigen van onze belangen!