Het huidige bestuur van Landschapsvereniging De Reggestreek.
Het huidige bestuur van Landschapsvereniging De Reggestreek.

Historische Kring Wederden

Columns

Landschapsvereniging De Reggestreek viert 25 jarig jubileum.

In oktober 2023 bestond Landschapsvereniging De Reggestreek 25 jaar en dat is onlangs gevierd. Ze werd opgericht in oktober 1997 en begonnen ze met veertig leden, thans is het aantal leden 180! Het is een actieve club, die veel activiteiten ontplooit. Dat is vanaf het begin de doelstelling geweest en dat zal ook zo blijven. Hieronder de plannen die destijds breed werden uitgemeten in de lokale pers.

De Reggestreek wil boeren een beter imago bezorgen

* Uit de krant van 2 december 1997

Boeren worden er dagelijks mee geconfronteerd: prijsdalingen, strengere milieumaatregelen en een opwaardering voor natuurontwikkeling. De agrarische sector is er niet gelukkig mee. De  meeste agrariërs, veelal individualistisch ingesteld, hebben zo hun eigen ziens en handelswijzen om niet de dupe te worden van de politieke beslissingen. De Reggestreek is een nieuwe vereniging voor agrariërs en is onlangs opgericht  in de gemeente Wierden. Het is de bedoeling dat boeren en burgers samen hand in hand gaan. Daarnaast wil de vereniging een leefbaar platteland en een inkomensverbetering van de agrariërs.

Tot de eerste bestuursverkiezingen hanteert de Enterbroekse landbouwer Jan Horstman de voorzittershamer van de nieuwe vereniging De Reggestreek. “Wij zijn ons ervan bewust dat we als boeren aan ons imago moeten werken. De afgelopen jaren zijn er diverse zaken in het nieuws gekomen die het boerenimago danig hebben aangetast.” Horstman weet zich gesteund door veel van zijn collega’s. “Op de informatieavond konden we al veertig leden inschrijven. Het is echter niet de bedoeling dat alleen agrariërs zich laten inschrijven, maar alle plattelandsbewoners dus ook de burgers.”

Horstman erkent dat procentueel veel boeren uit Enter en Enterbroek zich hebben ingeschreven. “De ruilverkaveling en het landschap in dit deel van de gemeente Wierden zijn hiervan de oorzaak.  Bovendien is de landbouw en natuur hier groter. Gelukkig is in andere delen van de gemeente de nieuwe vereniging positief ontvangen.” Jan Horstman laat zich niet vermurwen tot spraakmakende uitspraken. De vereniging De Reggestreek is net gestart en de voorzitter is niet geheel zeker tot hoever de leden willen gaan. Plannen heeft de werkgroep volop. Fietsroutes, streekeigen producten en agri-toerisme worden onder meer genoemd.

“Daarnaast zijn we er van overtuigd dat het landschapsonderhoud beter kan zonder dat de boeren er slechter van worden. Nee, ik denk zelfs dat de landschapsverbetering meer kans van slagen heeft wanneer de boeren dit karwei tegen een reële vergoeding ter hand kunnen nemen. De karakteristieke akkerwallen zijn in de loop van jaren bij kilometers verwijderd  en verwilderd. De Reggestreek ziet hier mogelijkheden. Het achterstallige onderhoud moet extra aandacht krijgen. De overheid moet hier vanzelfsprekend een bijdrage leveren. Mogelijk kunnen we nog meer. Ik sluit nieuwe aanplant niet uit onder voorwaarde dat percelen goed bewerkbaar blijven.”

Over twee weken timmert De Reggestreek letterlijk en figuurlijk voor de eerste keer officieel aan de weg. Het is de bedoeling een vijftig tal Twentse hekken in het gemeentelijk landschap te plaatsen. “De eersten hebben we al getimmerd”, lacht Jan. Wethouder Ineke Klink Timmerman zal op 19 december nabij het bedrijf van de familie Woolderink in de buurtschap Rectum het eerste hekwerk in werking stellen. De Reggestreek is ervan overtuigd dat dit de aanzet is om de bedreigde landbouw nieuwe kansen te geven. “Ons imago wordt verbeterd. En dat verdienen de boeren.”

Het logo van De Reggestreek