Afbeelding

Distelvink

Columns

Vreemd

Vreemd! Ik heb er verder nergens iets over gelezen. Enkel een berichtje in de doorgaans goed geïnformeerde online-krant De Roskam. Aldus peinzend bladert uw Distelvink nog eens door de verschillende media.

Hoe was het ook alweer

Een vooruitstrevend geheel moet (of moest?) het worden. Een heus kindcentrum in Enter. Een gebouw waarin twee scholen hun thuis vinden, samen met de kinderopvang, de bibliotheek en de schoolbesturen. Was het dan allemaal koek en ei? Nee, verre van dat! De buurtbewoners aan de Sportlaan in Enter voelden zich overvallen door de gemeente met deze aangewezen locatie. Zoals zo vaak in politiek Nederland, moest er een nieuw onderzoek komen. Uit dat locatieonderzoek kwam naar voren... u raadt het al: een nieuwe school aan de Sportlaan/Bornerbroekseweg.

Waren er dan geen bezwaren of vragen meer? Ooh jawel hoor. Vragen zoals: hoe gaat dat met de afwikkeling van de verkeersstromen? Twee scholen en dus veel ouders die de leerlingen halen en brengen. Hoe moet dat met het vrijwel nieuwe kunstgrasveld, dat dus verplaatst moet worden? En wordt het niet een erg duur geheel, dat nieuwe kindcentrum op die plek? Het laatste zetje kwam van de schoolbesturen zelf: “Gemeenteraad beslis nu eindelijk eens”. Onder aanvoering van de coalitiepartijen NEW en CDA besliste de raad: de school komt aan de Sportlaan/Bornerbroeksestraat. Punt!

Maar dan het vervolg

Het bericht in De Roskam sprak over een groot bedrag dat extra nodig is om het kindcentrum te realiseren! Het college geeft duidelijkheid. Het bedrag dat nodig zou zijn was 6,3 miljoen euro zijn, een bedrag gebaseerd op de normmeters en prijzen van ongeveer vier jaar geleden. Het college rept over een stijging naar veertien miljoen, nog los van de kosten voor de ontsluiting voor de verkeersstroom en de verplaatsing van het kunstgrasveld.

Vragen te over

Een mededeling die de nodige vragen oproept: Is de volgorde van handelen wel zo handig? Eerst het plan voor een kindcentrum en een locatie en dan kijken we hoe duur het wordt. Het klinkt een beetje als ‘Ik wil een mooie nieuwe auto met alle opties en ik denk dat 20.000 euro wel el voldoende is’. Willen de andere partijen, zoals kinderopvang, besturen en bieb dit nog wel? Voor hen zal het ongetwijfeld ook veel duurder worden. Kunnen we het wel betalen op de lange termijn? De wethouders financiën in Nederland waarschuwen telkens voor ‘de financiële afgrond’ in 2026.

Dames en heren politici, u hoeft zich niet te vervelen bij de bespreking van de aanstaande gemeentebegroting :-)