Afbeelding

Distelvink

Columns

Hoelang het was en hoeveel...

Zeventien volledige banen erbij. Dat is wat ons college van burgemeester en wethouders graag wil ter versterking van de ambtelijke organisatie.

Het is een mooie herfstdag. Het zonnetje piept de raadzaal in. De dames en heren politici beginnen aan een lange, lange vergadering.

Aan de orde is de Nota Meerjarenbeleid, oftewel er gaat gesproken worden over wat er allemaal moet gebeuren om ons leven in de gemeente Wierden nog mooier te maken. Het moet gezegd worden, onze volksvertegenwoordigers hebben wel werk gemaakt van de voorbereiding op deze belangrijkste vergadering van het jaar. De een na de andere spreker staat, keurig gekleed, achter het spreekgestoelte en houdt een betoog. En in elk betoog wordt uitvoerig verteld of men het eens is met het collegevoorstel of dat er nog iets veranderd moet worden.

Veel nieuwe zaken

Er staan heel wat zaken op de rol voor de komende jaren, zoals een nieuwe school, een nieuwe sporthal, een nieuw fietspad, en... zeventien nieuwe ambtenaren. Tjonge, zeventien medewerkers erbij. Nee, niet ter vervanging, maar extra! Uw Distelvink denkt grinnikend in zichzelf, menigeen zal nu denken: gaan ze dan écht aan het werk? Maar dat is een ongepaste flauwiteit natuurlijk. Foei!

Hier lopen de meningen toch wel uiteen. Het college wil, zoals gezegd zeventien fte erbij, de gemeenteraad zegt nee.

Zoveel extra banen betekent een jaarlijkse uitgave van ruim één miljoen euro. Kan dat niet wat minder? Dat is de teneur in de betogen van de gemeenteraad. We krijgen nu het aangenomen beleid niet uitgevoerd, we moeten allerlei zaken doorschuiven. Zo is het weerwoord van het college.

Uw Distelvink is benieuwd waar het uiteindelijk op uitdraait.

En nog een ongepaste flauwiteit

De vergadering gaat verder. Na alle betogen en vragen om wijzigingen in het voorstel gaat het college antwoorden. De collegeleden hoeven hun reactie niet te overleggen met elkaar, ze geven direct antwoord. Wat knap! Navraag leert hoe ze dat doen. De betogen van de politieke partijen, compleet met moties en amendementen, zijn al van tevoren ingeleverd. Het college kan zich dus voor de vergadering al voorbereiden op de antwoorden.

Uw Distelvink denkt grinnikend in zichzelf: De gemeenteraad en het college zijn niet in gesprek met elkaar, het is een veredelde voorleeswedstrijd:-) Maar ook dat is een ongepaste flauwiteit natuurlijk. Nogmaals: foei!

Dames en heren politici, om positief af te sluiten: er staan echt wel goede zaken op de rol. Ooh ja, mijn complimenten voor uw uithoudingsvermogen bij deze vergadering, die ruim negen uren duurde.