Het voormalige hotel De Zwaan aan het Burgemeester J. C. van den Bergplein, waar de oprichtingsvergadering van SVZW op 23 september 1948 plaats vond.
Het voormalige hotel De Zwaan aan het Burgemeester J. C. van den Bergplein, waar de oprichtingsvergadering van SVZW op 23 september 1948 plaats vond.

Historische Kring Wederden

Columns

Het oprichtingsjaar van SVZW: 1948

De Sport Vereniging Zwaluwen Wierden werd opgericht tijdens een vergadering die 23 september 1948 in hotel De Zwaan werd gehouden. Het samensmeden der geesten ter zake het zaterdagvoetbal in het dorp kreeg toen officieel zijn beslag.

Maar voordien was er al heel wat gebeurd. Alles wat boven de grond tot wasdom komt, groeit en bloeit op een humusrijk verleden. Ook een voetbalclub. De humuslagen van het zaterdagvoetbal in Wierden lagen verspreid in het dorp. De opgehoogde gronden achter de Nederlands Hervormde Kerk waren het epicentrum. Na de Tweede Wereldoorlog hernam het dorpsleven zijn gang.

“De wederopbouw kwam langzaam op gang”, schreef Joop van der Kolk in een overzicht ten tijde van het veertigjarig bestaan van SVZW. “Wierden werd omringd door landbouwgronden, diverse wegen in het dorp waren nog niet verhard en men zag in het dorp nog tal van boerderijen. De jeugd kon uren dwalen in de weilanden waar nu woonwijken zijn.”

In de periferie van het dorp klitte, om een bekende regel uit een lied van Wim Sonneveld te citeren, de dorpsjeugd samen. De jongens voetbalden er dagelijks, na schooltijd en misschien ook wel voor schooltijd, veelal met een gedroogde en opgeblazen varkensblaas als speeltuig. Een leren bal was in de tweede helft der jaren veertig een ver verwijderd toekomstbeeld. Bertus Heutink weet nog te vertellen dat het een ware sensatie was toen er begin jaren vijftig een ‘buisbal’ beschikbaar kwam, dat was niet zomaar een prop, dat was een ‘knupding’ met een ‘binnenbal’.

De ideale plek voor een voetbalveld

Het gebied achter de Nederlands Hervormde Kerk, de Grote Maat, was bestemd voor woningbouw. Voor de oorlog waren de bouwkundige toebereidselen al getroffen, na de oorlog moesten er eerst andere zaken worden geregeld. Er stonden alleen huizen aan de Meidoornlaan. Voor de rest was het een uitgestrekt weiland, met opgehoogde dijken, de infrastructurele voorbereiding voor woningbouw. Een ideale plek voor dorpsjongens om te voetballen.

Er werd zelfs competitie gespeeld. Want de jeugd van de Grote Maat (van de Rijssensestraat en omgeving) daagde leeftijdgenoten uit andere delen van Wierden uit. Zoals jongens uit de Cornerhook (de Nijverdalsestraat en omgeving). Maar ook op de Es, op het Loo, op de Hogelucht, in het Kluinveen en in de Appelhof werd door tientallen jongelui tegen een ‘bal’ getrapt. Het ging in de onderlinge confrontaties tussen de buurten om veel meer dan alleen maar een spelletje, want de eer van de buurt stond op het spel in dit soort wedstrijden. Het waren de eerste derby’s in het dorp tussen de es en het broekland, het waren prestigeslagen waar ook de ouders en andere volwassenen zich tegenaan bemoeiden.

De expositie over 75 jaar SVZW is tot en met 4 november op woensdag, donderdag en vrijdag te bezoeken van 14.00 uur tot 17.00 uur en op zaterdag van 13.00 uur tot 16.00 uur, in de ruimte aan de Appelhofdwarsstraat te Wierden.