Afbeelding

Distelvink

Columns

Senioren, veel senioren

Een volle zaal. De revue ‘Wierden Geet Vedan’ strooit haar grappen en grollen uit over het publiek. De lach vult regelmatig de ruimte. Je voelt je in een ware oase van vrolijkheid in onze vaak zorgelijke wereld. En ik denk bij mezelf: toch maar mooi wat alle vrijwilligers in onze gemeente teweegbrengen!

Nog een mooi vrijwilligersinitiatief

Na afloop van de revue spreek ik een goede vriendin. Ze vertelt me over nog een mooi staaltje werk van vrijwilligers. Begin dit jaar hebben de gezamenlijke ouderbonden een middag georganiseerd, waarop senioren uit onze gemeente konden vertellen wat zij belangrijk vonden om ‘van wieg tot graf’ in onze mooie gemeente te wonen en leven.

De meningen waren verdeeld over de thema’s maatschappelijk & sociaal, wonen en verkeer. De meningen zijn gebundeld tot een manifest. Eigenlijk een kant en klare handreiking voor de gemeente. In die handreiking vind je zaken als woonvormen waarin bewoners elkaar kunnen ontmoeten en verkeersmaatregelen om de veiligheid te vergroten.

Dat de ouderenbonden deze actie ondernomen hebben, is niet zo gek overigens. Op dit moment is het percentage senioren boven de 65 jaar al ruim 22 procent. En de cijfers laten zien dat het percentage nog flink toeneemt in de jaren die voor ons liggen.

Het manifest is in april aangeboden aan onze burgemeester. Deze repte over een initiatief uit de bevolking, samen met Studio Vers Bestuur van de provincie, de nieuwe vorm van besturen! “Hier gaat het college echt iets mee doen”. Echt wat je noemt een mooie, ronkende tekst. En terecht. Toch maar mooi wat vrijwilligers teweegbrengen!

Tot zover de zonnige kant van deze Distelvink

In het vervolg van haar verhaal wordt de toon van mijn vriendin wat somberder. Het was altijd een goed gebruik dat de wethouder Zorg twee keer per jaar met de ouderen om tafel ging. Ze konden dan over en weer zorgen en ideeën uitwisselen. Je neemt daarmee een grote groep in onze samenleving serieus. De huidige wethouder vindt dat helaas niet meer nodig. De ouderen moeten hun gedachten maar ventileren in een grotere groep, de cliëntenraad. Alle politieke partijen kregen het manifest. Slechts één van de partijen reageerde met een uitnodiging om erover te spreken. Oei, dat klinkt als: erg magertjes!

Tóch afsluiten met een paar zonnestraaltjes

De wethouder Wonen reageerde wel met een uitnodiging. En dames en heren politici… binnenkort spreekt u over het meerjarig beleid. U krijgt daarmee alle ruimte om aandacht te vragen voor een consistent seniorenbeleid!