Afbeelding

OnderWiezer (column)

Columns

Kennis is...

Al sinds het vroege bestaan van de mensheid bleek kennis een machtig wapen. Bij prehistorische stammen was kennis vaak een reden om aanzien te verwerven. Hetzij als stamhoofd, medicijnvrouw of -man, steenhouwer of huidbewerker. Die kennis ontstaat volgens mij mede door een enorme dosis nieuwsgierigheid. Zintuigen hielpen daarbij om kennis op te doen. En ook nu nog! We zien en horen in ons mediatijdperk ongelooflijk veel informatie. Maar ook andere zintuigen leveren gegevens op. Denk alleen maar aan die boer ‘Geert’ van boer zoekt vrouw: “beetje voel’n, beetje proev’n, beetje ruik’n”.

Die nieuwsgierigheid leidt tot vragen stellen. De antwoorden op die vragen en het verbinden ervan zorgt voor een enorme wijsheid. Dagelijks worden er in onze tijd tweehonderd miljoen vragen gesteld en zoekacties gepleegd op Google. Dat is veertigduizend vragen per seconde wereldwijd.

Aan wie werden die vragen gesteld voordat het internet bestond? Een veelgehoorde vraag in het onderwijs. “Aan ons”, zullen veel meesters en juffen denken. Dat klopt voor een groot deel. Daarmee onderstreep ik het belang van goed onderwijs maar weer.  

Dat onderwijzers veel weten klopt ook wel. Ik hoor wel eens dat leerkrachten van heel veel zaken iets weten. Bij specialisten is dat net andersom. Die weten extreem veel van heel weinig. Zo wonnen de teams van de Kluinveenschool en De Passie een aantal keer de Bijbelquiz.

Zet maar eens twaalf onderwijzers bij elkaar in een ruimte met laptops en telefoons. Dan is de kans groot dat ze winnaar worden van De Wierdense Kwis. Deze Kwis werd donderdagavond 29 december opnieuw gespeeld. De deelnemende teams mochten zich vier uur lang vastbijten in de vragen en opdrachten. Volgens mij is tijd een doorslaggevende factor. Om alle vragen van de verschillende categorieën goed te beantwoorden, scheelt parate kennis zeeën van tijd. Je hoeft dan immers niet te zoeken? Maar er komt ook strategie aan te pas en de vaardigheid om gestructureerd samen te werken. De vorige editie werd gewonnen door het personeel van de Widerode. Op 13 januari weten we wie dit jaar die eer krijgt.

Maar wat zegt dat nu eigenlijk...?

In het onderwijs moeten we de waarde van kennis niet overdrijven. Het lijkt mij vooral zaak dat we de leerlingen vaardigheden en strategieën aanleren om problemen op te lossen.

Kennis alleen is niet voldoende en zaligmakend.

Johan Bisschop