De bouw van Het Galjoen eind jaren negentig.
De bouw van Het Galjoen eind jaren negentig.

Basisschool Het Galjoen bestaat 25 jaar:reünie voor oud-leerlingen en personeel

Algemeen

WIERDEN – Katholieke basisschool Het Galjoen in Wierden bestaat 25 jaar en dat wordt uitgebreid gevierd tijdens een feestelijke week van 11 tot en met 15 maart. Hoogtepunt van dit vijfde lustrum is een grote reünie op woensdag 13 maart. Dan gaan leerlingen van de afgelopen 25 jaar elkaar weer gaan ontmoeten, uiteraard in het gebouw waar ze zelf ooit les hadden.

“Het is echt een reünie van deze schoollocatie”, vertelt huidig directeur Maaike Sluijter. “Dus iedereen die op Het Galjoen als leerling of medewerker heeft gezeten, kan zich hiervoor aanmelden.” Daarmee benadrukt Maaike dat het niet om vroegere locaties van de katholieke lagere school gaat, maar puur om Het Galjoen. Die school zag in 1999 het levenslicht en is ontstaan uit een fusie van de  St. Janschool en de Kardinaal Alfrinkschool. “De oudste deelnemers van onze reünie zullen nu dus zo eind dertig zijn.”

Aanmelden voor reünie

Sinds vorige week is de inschrijving voor de reünie geopend. Inschrijven kan online via www.het-galjoen.nl (tot 1 maart). Op het moment van het ter perse gaan van deze krant stromen de aanmeldingen binnen en zijn al zo’n honderd oud-leerlingen en oud-medewerkers geïnteresseerd. “Het is de bedoeling dat we met leeftijdscategorieën gaan werken”, vertelt Stefanie Schreurs, adjunct directeur. “Dan vindt iedereen sneller klasgenoten of leeftijdsgenoten terug.”

Om toch een soort van verdeelsleutel te maken, wordt de jongere de jongere generatie – van twaalf tot achttien jaar – wel losgekoppeld van rest. Deze doelgroep is nog niet zo lang van school en zijn aan het eind van de middag welkom. Iedereen van achttien jaar en ouder krijgt die woensdagavond een feestelijk programma aangeboden met onder meer een dj en verder uiteraard ook volop ruimte voor ontmoeting en het bekijken van oude foto’s.

Voor de huidige leerlingen van de katholieke basisschool is er in die feestweek ook van alles te beleven, mede dankzij een bijdrage vanuit de ouderraad. Zo wordt het 25-jarig jubileum op maandag 11 maart in het bijzijn van burgemeester Doret Tigchelaar officieel ingeluid. Daarnaast brengen de leerlingen van de groepen vijf, zes, zeven en acht een bezoek aan de Historische Kring waar dan de expositie ‘Het Verhaal van de Meester’ te zien is. Ook gaan alle leerlingen actief deelnemen aan een film ‘Hollywoord in de klas’, die vervolgens in alle klassen wordt vertoond. Tenslotte zijn er diverse workshops dans, verzorgd door de CKV Fabriek uit Breda.

De bouw van Het Galjoen eind jaren negentig.
De bouw van Het Galjoen eind jaren negentig.