Riëtte Rutenfrans en Tonny Nieuwenhuis.
Riëtte Rutenfrans en Tonny Nieuwenhuis. Simon Dirks.

VrouwenNetwerk Enter: zelfstandigeopvolger van Vrouwen van Nu Enter

Algemeen

ENTER – Enter is een nieuwe, lokale vereniging rijker. VrouwenNetwerk Enter is sinds januari een feit en volgt daarmee Vrouwen van Nu afdeling Enter op. De vereniging richt zich op vrouwen van 55 jaar en ouder die woonachtig zijn in Enter en omgeving. Het ‘vrouwennetwerk’ is een zelfstandige voortzetting van de eerdere afdeling van Vrouwen van Nu. Het verbinden, de sociale contacten en de interesse voor maatschappelijke thema’s blijven de hoofdmoot van de vereniging.

Bestuurslid Riëtte Rutenfrans en voorzitter Tonny Nieuwenhuis laten weten dat de keuze voor een zelfstandige vereniging voor de hand lag. “Aan het besluit om ons af te scheiden van de landelijke vereniging Vrouwen van Nu is best wat tijd aan vooraf gegaan. We zijn niet over een nacht ijs gegaan en de keuze is weloverwogen gebeurd”, duiden de twee. “Een belangrijke reden voor de verzelfstandiging is nu de grotere financiële armslag die we hebben om de leden een kwalitatief aantrekkelijk programma aan te bieden.”

Onder de vlag van de Vrouwen van Nu was de Enterse afdeling verplicht een groot deel van de contributie af te dragen naar de landelijke vereniging in Den Haag. Met de stijging van de vergoedingen voor sprekers voor de thema-avonden en de huur van de locatie werd het steeds lastiger de begroting sluitend te krijgen. “We regelden al jaren alles zelfstandig en we hadden geen support vanuit de landelijke organisatie. Het opstellen van het jaarprogramma, het kiezen van geschikte workshops en cursussen, het verzorgen van excursies, alsmede het voeren van de financiële administratie. In dat opzicht verandert er niets. Vandaar dat wij het wel aandurfden zelfstandig door te gaan.”

De Enterse afdeling is niet de enige die deze stap heeft gezet. Tonny: “Klopt, niet alleen in Overijssel maar ook in andere provincies zijn meerdere vereniging uitgestapt en zelfstandig doorgegaan.” De uiteindelijke procedure van afscheiden heeft een jaar in beslag genomen. Niet alleen het bestuur maar ook de leden van de vereniging hebben hier in meerderheid mee in moeten stemmen. “Helemaal niemand was er op tegen, alle 92 leden stemden unaniem voor! Eigenlijk verandert er voor de leden nauwelijks iets: alle leden zijn lid geworden van de nieuwe vereniging en de verenigingsactiviteiten gaan op de vertrouwde wijze door.”

Deze stap heeft voor de vereniging vooral financiële voordelen, laten de twee bestuursleden weten. “De contributie kunnen we gelijk houden, 55 euro per jaar. Daarentegen hebben we geen afdracht meer naar een landelijke organisatie, waardoor we onder aan de streep meer budget overhouden voor activiteiten. We proberen leuke en interessante avonden te organiseren, waarbij ontmoeting belangrijk is, maar ook het inspireren van elkaar. Maatschappelijke, creatieve of culturele thema’s komen daarbij aan bod.”

Dat de vereniging in een behoefte voorziet blijkt uit het stabiele ledenaantal. “Bovendien hebben we de afgelopen tijd weer nieuwe leden mogen verwelkomen. Vrouwen van alle gezindten kunnen elkaar ontmoeten en contacten versterken. Naast de reguliere bijeenkomsten hebben we ook interessegroepen, zoals een leeskring, tuin-, fiets- en kookclub, voor ieder wat wils.”

VrouwenNetwerk Enter houdt elke maand, met uitzondering van de zomermaanden, een inspiratie- avond in Dienstencentrum De Bron. Daarnaast worden er zoals gezegd af en toe thema-avonden en koffieochtenden gehouden. Nieuwe leden zijn van harte welkom. Zij mogen twee keer vrijblijvend een bijeenkomst bijwonen. Wie meer informatie wil kan contact opnemen met het secretariaat, Annette Hovestad, 06 – 38 32 57 73. De eerstvolgende bijeenkomst is op 18 maart. Dan is Margriet Brandsma te gast. Zij was lange tijd journalist voor de NOS met als standplaats Duitsland. Haar lezing spitst ze dan ook toe op haar werk en het beleid van voormalig bondskanselier Angela Merkel. Ook niet-leden zijn van harte welkom. De entree voor hen bedraagt vijf euro. Aanvang is 19.45 uur.