De Wierdense kapper Marc Basaur is als bestuurslid betrokken bij Stichting Gandong.
De Wierdense kapper Marc Basaur is als bestuurslid betrokken bij Stichting Gandong. Ed Leatemia Fotografie

Vastenactie Wierdense kerkendit jaar voor Stichting Gandong

Algemeen

WIERDEN – De jaarlijkse vastenactie van de gezamenlijke kerken in het dorp Wierden is dit jaar gekoppeld aan Stichting Gandong. Deze organisatie voert projecten uit in diverse uithoeken van de Molukken. Ze zijn kleinschalig van opzet, maar met grote impact en met name gericht op kinderen, met een educatieve en karaktervormende invalshoek. Zo krijgen ook arme gezinnen een eerlijke kans op doorgroeimogelijkheden.

Het is niet de eerste keer dat Gandong steun krijgt van de kerken. In 2016, het jaar van oprichting, werd de opbrengst van de Wierdense vastenactie ook aan deze stichting overgemaakt. Sindsdien is een flinke ontwikkeling doorgemaakt. Het lokale team op de Molukken is gegroeid van drie vrijwilligers in de beginfase, naar negen betrokken en deskundige teamleden op dit moment. Vanuit Wierden heeft kapper Marc Basaur een rol in het bestuur van de stichting, nadat hij benaderd is door oprichtster Atha Hitijahubessy.

Het doel van de stichting is in grote lijnen om educatie voor kinderen op de Molukken – en dan met name kleine dorpjes – naar een hoger plan te tillen. Negen jonge vrijwilligers vormen een hecht team, dat zich met hart en ziel inzet voor de projecten van Gandong. Kinderen en jongeren krijgen oprechte aandacht en voelen zich gezien, hetgeen van onschatbare waarde is. De opbrengst van de vastenactie komt dan ook ten goede aan die doelgroep, waarbij dit jaar wordt ingezet op het vernieuwen van de collectie leer- en leesboeken in de zogenoemde leeshuisjes en het verbeteren van de internetvoorzieningen.

Door deze twee zaken aan te pakken, kunnen kinderen en jongeren in contact blijven met de maatschappij en zich ontwikkelen. Denk daarbij ook aan het leren van Engels. De leeshuisjes – een soort kleine bibliotheken – zijn daarbij van wezenlijk belang. Door deze aan te sluiten op internet, kan Gandong kinderen in afgelegen gebieden nog frequenter bereiken en aandacht geven.

De vastenactie in Wierden wordt niet alleen door de kerken ondersteund. Ook de basisscholen Het Galjoen, de Mariaschool en de Morgenster dragen hun steentje bij. Er worden presentaties gegeven over Stichting Gandong en de kinderen kunnen ingezamelde gelden deponeren in daarvoor bestemde boxen.

Daarnaast is er op 3 maart om 19.00 uur nog een oecumenische dienst en op 6 maart een maaltijdavond. Opgave voor de maaltijd kan al via secretariaatwierden@gmail.com of met een briefje in de brievenbus van Sint Jan de Doper. De kosten bedragen tien euro persoon, met een maximum van dertig euro. Vermeld bij opgave naam, telefoonnummer en het aantal deelnemers.

Tenslotte is het ook mogelijk om een bijdrage over te maken op bankrekeningnummer NL 60 RABO 0354 8158 57 t.n.v. St. Jan de Doper/ MOV team.