Wethouder Gertjan ten Brinke geeft het startsein voor het bouwrijp maken van de tweede fase van wijk De Berghorst in Enter.
Wethouder Gertjan ten Brinke geeft het startsein voor het bouwrijp maken van de tweede fase van wijk De Berghorst in Enter.

Bestemmingsplan tweede faseDe Berghorst 2 onherroepelijk

Algemeen

ENTER – Er kan gebouwd worden in De Berghorst in Enter. De eerste fase is klaar en nu het bestemmingsplan van de tweede fase van De Berghorst onherroepelijk is, gaat gemeente Wierden verder met de ontwikkeling van deze woonwijk aan de noordzijde van Enter. De woonwijk wordt in meerdere fases aangelegd.

Wethouder Gertjan ten Brinke is blij dat de ontwikkeling van de tweede fase van De Berghorst weer een stap verder is. “Er is op dit moment veel vraag naar (sociale) huur- en koopwoningen, ook in onze gemeente!”

De komende jaren worden er 118 woningen gebouwd. Het aanbod is gebaseerd op het woningmarktonderzoek dat in 2019 is uitgevoerd. Ten Brinke vervolgt: “Bijna een kwart van alle woningen komt beschikbaar voor de sociale huur, waarbij er zowel appartementen als levensloopbestendige woningen met tuin worden gerealiseerd. Daarnaast worden in deze tweede fase verschillende soorten (sociale) koopwoningen gebouwd, zoals rijtjeswoningen, vrijstaande huizen, twee-onder-een-kappers en levensloopbestendige woningen. Daarmee ontstaat er een mooie woonwijk voor Enter.”

Start

De voorbereidingen zijn in volle gang. Op dit moment wordt het terrein bouwrijp gemaakt. Wegenbouw Lansink uit Saasveld is bezig met het afgraven van grond en aanbrengen van zand voor de toekomstige wegen. En vanaf volgende week zullen de voorbereidingen voor de aanleg van riolering, kabels en leidingen starten. Naar verwachting zal het bouwrijp maken eind juni 2023 klaar zijn. Daarna worden de kavels overgedragen aan de bouwbedrijven en kunnen zij starten met de bouw van de woningen. Vanaf de tweede helft van 2023 zal er dan ook echt woningbouwactiviteit zichtbaar zijn in het plangebied.

In het plan komen veertien gemeentelijke kavels voor de bouw van vrijstaande woningen beschikbaar. De voorbereidingen voor de uitgifte worden de komende periode getroffen. Inschrijven voor een gemeentelijke kavel is nog niet mogelijk.